Маршрут "773" станции пересадок

Автобус 773
Transitions
tram. bus.
Vigne/Fosso Della Torretta 228 786F
Generosa/Casale Inglesi 786F
Bosco Arvali 786F
Bosco Arvali/Henzen 786F
Vigne/Generosa 228 786F
Vigne/Fosso Della Torretta 228 786F
Vigne/Vigna Girelli 228 786F
Maroi/Vigne 786F
Maroi/Prato 775 786F
Maroi/Tagliacarne 775 786F
Portuense/Sbricoli 771
Portuense/Vigne 771 180F
Portuense/S. M. Pistoiese 771
Casetta Mattei/Portuense 771 775 786 180F 786F
Portuense/Villa Vecchi 771 775 786 786F
Portuense/Vicolo Clementi 771 775 786 786F
Portuense/Fanella 771 775 786 786F
Portuense/Trullo 228 719 771 775 786 870 180F 786F n719
Casaletto/Portuense 228 711 719 786 870 786F n719
Portuense/Villa Flora 228 711 719 786 786F n719
Colli Portuensi/Artom 33 44
Colli Portuensi/Newton 31 33 44 870
Agnelli 44
Agnelli/Morelli 31 33 44 180F
Agnelli 44
Di Donato 44
Forlanini (H) 44 719 786 786F
Gianicolense/Ramazzini (H) H n8 228 710 719 774 786 791 792 786F n719
Gianicolense/San Camillo (H) 8 H n8 228 710 719 774 786 791 792 786F n719
Dunant n8 228 710 719 774 786 871 786F n719
Gianicolense/Prati n8 228 719 786 871 786F n719
Staz.ne Trastevere 3 8 H n8 228 719 774 780 786 871 786F n719 n781
Gianicolense/Ponte Bianco 8 n8 228 710 719 774 786 871 786F n719
Gianicolense/S. V. De Paoli 228 710 719 774 786 791 792 786F n719
Gianicolense/San Camillo (H) 8 H n8 228 710 719 774 786 791 792 786F n719
Folchi/Ramazzini 228 710 719 774 786 786F n719
Ramazzini/Portinari 719 786 786F
Portuense/Vigne 771 180F
Maroi/Portuense 775 786F
Maroi/Tagliacarne 775 786F
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Staz.ne Trastevere 05:45 23:15 Bosco Arvali 06:11 23:41 32 89
Bosco Arvali 06:15 23:45 Staz.ne Trastevere 06:43 24:10 31 88
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Staz.ne Trastevere Отправ ление: 05:45
23:15
Конеч ная: Bosco Arvali Прибы тие: 06:11
23:41
Началь ная: Bosco Arvali Отправ ление: 06:15
23:45
Конеч ная: Staz.ne Trastevere Прибы тие: 06:43
24:10