Маршрут "791" станции пересадок

Автобус 791
Transitions
metro. tram. bus.
Nervi/Palazzo Sport 671 714 780
Colombo/Europa 30 31 671 714 762 763 764 767 771 772 789 nMB 763L 789F
Colombo/Marconi 714
Agricoltura 30 714 762 763 764 767 777 779 nMB 763L
Marconi MEB MEB1 669 670 nMB
Marconi/Pincherle 23 669 670 nMB
Marconi/Bortolotti 670
Marconi/Edison 792
Marconi/Gherardi 775 792 n781
Grimaldi/Pietra Papa 792
Majorana/Fornetto 792
Gianicolense/S. V. De Paoli 228 710 719 773 774 786 792 786F n719
Gianicolense/San Camillo (H) 8 H n8 228 710 719 773 774 786 792 786F n719
Gianicolense/Ramazzini (H) H n8 228 710 719 773 774 786 792 786F n719
Gianicolense/Ravizza 8 H n8 792
S. Giovanni Di Dio 8 H 44 n8 088 792
Gianicolense/Colli Portuensi 8 H 31 33 n8 088 792 870 982 088F 180F
Bel Respiro 31 33 982
Leone Xiii/Villa Pamphili 31 33 982 180F
Leone Xiii/Spina 31 33 982
Leone Xiii/Pio Xi 31 33 180F
Gregorio Vii/Pio Xi 98 881 916 n98 190F 916F n904
Gregorio Vii/Zucchi 98 247 881 916 n98 916F n904
Gregorio Vii/Villa Carpegna 98 247 881 916 n98 190F 916F n904
C.ne Aurelia/Madonna Del Riposo 247 889 892 916 190F 916F n904
De La Salle (MA) 46 490 889 916 nMA 916F n904
Cornelia MEA 46 490 889 892 916 nMA 190F 916F n904
C.ne Cornelia/Caprara 49 446 490 904 906 980 981 983 993 n46
Gregorio Vii/Villa Carpegna 98 247 881 916 n98 190F 916F n904
Gregorio Vii/Leone Xiii 247
Leone Xiii/Pio Xi 31 33 180F
Gianicolense/San Camillo (H) 8 H n8 228 710 719 773 774 786 792 786F n719
Majorana/Gianicolense 792
Grimaldi/Pietra Papa 792
Grimaldi/Corbino 792
Marconi/Fermi 775 792 n781
Marconi/Righi 775 792 n781
Marconi MEB MEB1 669 670 nMB
Marconi/Gibilmanna nMB
Civilta" Del Lavoro 714 nMB
Colombo/Marconi 714
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
C.ne Cornelia/Caprara 05:30 24:00 Nervi/Palazzo Sport 06:05 24:39 31 199
Nervi/Palazzo Sport 05:30 24:00 C.ne Cornelia/Caprara 06:06 24:39 29 198
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: C.ne Cornelia/Caprara Отправ ление: 05:30
24:00
Конеч ная: Nervi/Palazzo Sport Прибы тие: 06:05
24:39
Началь ная: Nervi/Palazzo Sport Отправ ление: 05:30
24:00
Конеч ная: C.ne Cornelia/Caprara Прибы тие: 06:06
24:39