Маршрут "980" станции пересадок

Автобус 980
Transitions
metro. bus.
Ospedale S. Filippo Neri (H) 49 911 n913
Di Mattei 49 911
Basaglia 911 912 913 990 n46
Trionfale/S. Maria Della Pieta" (H) 911 912 913 990 n46 n913
Acquedotto Del Peschiera/Trionfale 911 913 990 n46 n913
Acquedotto Del Peschiera 446 911 913 990 n46 n913
Pineta Sacchetti/Acqua Paola 446
Pineta Sacchetti/Villa Maggiorani 446
Pineta Sacchetti/Gemelli (H) 146 446
Montiglio V. 146 446 985
Pineta Sacchetti/S. Cleto Papa 146 446 985
Pineta Sacchetti/Calasanziane 446
Bolognetti A. 49 446 n46
Pineta Sacchetti/Pio Vi 49 446 n46
Pineta Sacchetti/Calisto Ii 49 446 n46
Pineta Sacchetti/Forte Boccea 49 446 n46
Pineta Sacchetti/Urbano Ii 49 446 n46
C.ne Cornelia/Caprara 49 446 490 791 904 906 981 983 993 n46
Boccea/Galeotti 46 889 904 906 916 981 983 993 nMA 190F 916F n904
Boccea/Urbano Ii 46 889 904 906 916 981 983 993 nMA 916F n904
Bonifazi/Gregorio Xiii 46 983 nMA
Bonifazi/Noris 46 983 nMA
Battistini MEA 46 146 46B 916 983 985 n46 nMA 916F
Battistini/Soria 146 46B 916 985 nMA 916F
Battistini/Boccea 146 46B 904 906 916 981 985 993 nMA 190F 916F n904
Boccea/Nazareth 146 904 906 981 985 993 n904
Boccea/Framura 146 904 981 985 993 190F n904
Cornelia/Boccea 981 983 985
Cornelia/Vallelunga 981 983 985
Cornelia/Bistagno 981 983 985
P.za Cornelia 981 983 985
Bondi/Suor M.agostina
Bondi/Pane
Bondi/Civ. 150b
Bondi/Scalzi
Bondi/Pramollo
Pane A.
Pane A./Scalzi
Bondi/Pane
Cornelia/Vallelunga 981 983 985
Boccea/Torrevecchia 146 904 981 985 993 190F n904
Boccea/Framura 146 904 981 985 993 190F n904
Battistini MEA 46 146 46B 916 983 985 n46 nMA 916F
Boccea/Gregorio Xiii 46 889 904 906 916 981 983 993 nMA 190F 916F n904
Boccea/Galeotti 46 889 904 906 916 981 983 993 nMA 190F 916F n904
Tardini 49 446 904 906 981 983 993 n46
Tardini/Albergotti 49 446 n46
Pineta Sacchetti/Pio Vi 49 446 n46
Forte Braschi/Pineta Sacchetti 49 446 n46
Pineta Sacchetti/S. Cleto Papa 146 446 985
Pineta Sacchetti/Montiglio 146 446
Pineta Sacchetti/Acqua Paola 446
Pineta Sacchetti/Pestalozzi 446
Trionfale/Tenuta S. Agata 446 911 913 990 n46 n913
Monfortani 911 913 990 n46 n913
Trionfale/Troya (FL3) 911 912 913 990 n46 n913
Chiarugi V. 911 912 913 990 n46
Di Mattei/S. Maria Pieta" (H) 49 911
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Ospedale S. Filippo Neri (H) 02:00 26:00 Pane A. 02:30 26:32 39 203
Pane A. 05:00 25:40 Ospedale S. Filippo Neri (H) 05:33 26:12 38 202
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Ospedale S. Filippo Neri (H) Отправ ление: 02:00
26:00
Конеч ная: Pane A. Прибы тие: 02:30
26:32
Началь ная: Pane A. Отправ ление: 05:00
25:40
Конеч ная: Ospedale S. Filippo Neri (H) Прибы тие: 05:33
26:12