Маршрут "983" станции пересадок

Автобус 983
Transitions
metro. bus.
Tardini 49 446 904 906 980 981 993 n46
C.ne Cornelia/Caprara 49 446 490 791 904 906 980 981 993 n46
Boccea/Galeotti 46 889 904 906 916 980 981 993 nMA 190F 916F n904
Boccea/Urbano Ii 46 889 904 906 916 980 981 993 nMA 916F n904
Bonifazi/Gregorio Xiii 46 980 nMA
Bonifazi/Noris 46 980 nMA
Battistini MEA 46 146 46B 916 980 985 n46 nMA 916F
Monti Di Primavalle 46 46B n46
Monti Di Primavalle/Mazzella 46 46B n46
Pasquale Ii/Clemente Xi 46B 916 916F
Bembo P./Pasquale Ii 46B 916 916F
Bembo P./Sacconi 46B 916 916F
Bembo P./Bibbiena 46B 916 916F
Aloisi Masella 46B 916 916F
Torrevecchia/Torriglia
Torrevecchia/Savignone
Torrevecchia/Montoggio
Cornelia/Boccea 980 981 985
Cornelia/Vallelunga 980 981 985
Cornelia/Bistagno 980 981 985
P.za Cornelia 980 981 985
Tornabuoni/Landi
Tornabuoni/Ruino
Tornabuoni/Copparoni
Guidiccioni/Galassi
Guidiccioni/Capparoni
Landi/Re Ina
P.za Cornelia 980 981 985
Monti Di Primavalle 46 46B n46
Monti Di Primavalle/Torrigio 46 46B n46
Battistini MEA 46 146 46B 916 980 985 n46 nMA 916F
Boccea/Gregorio Xiii 46 889 904 906 916 980 981 993 nMA 190F 916F n904
Boccea/Urbano Ii 46 889 904 906 916 980 981 993 nMA 916F n904
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
C.ne Cornelia/Caprara 05:10 24:20 C.ne Cornelia/Caprara 05:51 25:07 47 105
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: C.ne Cornelia/Caprara Отправ ление: 05:10
24:20
Конеч ная: C.ne Cornelia/Caprara Прибы тие: 05:51
25:07