Маршрут "186" станции пересадок

Автобус 186
Transitions
tram. bus.
Schiphol P30 Parkeerterrein 180 181 N90 N95
Schiphol Valkweg 180 181 N90 N95
Schiphol Toekanweg 180 181 245 246 247 N90 N95
Schiphol Uiverweg 180 181 245 246 247 N90 N95
Schiphol Handelskade 180 181 245 246 247 341 397 N30 N90 N95 N97
Schiphol P12/Vrachtgebouw 180 181 245 246 247 870 N90 N95
Schiphol Airport Thalys Intercity direct 180 181 185 245 246 247 341 397 870 N30 N90 N95 N97
Schiphol P40 Parkeerterrein 180 181 N30 N90 N95 N97
Schiphol Elzenhof/P5 180 181 N30 N90 N95 N97
Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd 180 181 245 246 247 341 397 N30 N90 N95 N97
Schiphol Oost Canadaweg 180 181
Schiphol Knooppunt Oost 180 181
Amstelveen Nieuwe Meerlaan
Amstelveen Raadhuis/Dorpsstraat
Amstelveen KLM Hoofdkantoor
Amstelveen Molenweg
Amstelveen Jan Benninghstraat
Amstelveen Heemraadschapslaan
Amstelveen A"veen Busstation 357 358 N30 N57 N84
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Schiphol P30 Parkeerterrein 05:00 18:44 Amstelveen A"veen Busstation 05:31 19:17 19 29
Amstelveen A"veen Busstation 05:04 17:49 Schiphol P30 Parkeerterrein 05:39 18:26 19 27
Amstelveen A"veen Busstation 18:21 19:21 Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd 18:37 19:37 10 3
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Schiphol P30 Parkeerterrein Отправ ление: 05:00
18:44
Конеч ная: Amstelveen A"veen Busstation Прибы тие: 05:31
19:17
Началь ная: Amstelveen A"veen Busstation Отправ ление: 05:04
17:49
Конеч ная: Schiphol P30 Parkeerterrein Прибы тие: 05:39
18:26
Началь ная: Amstelveen A"veen Busstation Отправ ление: 18:21
19:21
Конеч ная: Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd Прибы тие: 18:37
19:37