Маршрут "341" станции пересадок

Автобус 341
Transitions
metro. tram. tram. bus.
Hoofddorp Spaarne Gasthuis N30
Hoofddorp Floriande Noord
Hoofddorp Floriande Midden
Hoofddorp Floriande Zuid
Hoofddorp Floriande Sportdorp
Hoofddorp Overbos Zuid
Hoofddorp Toolenburg West
Hoofddorp Winkelcentrum Pax
Hoofddorp Centrum
Hoofddorp Station 397 N30 N97
Hoofddorp Beukenhorst 397 N30 N97
Hoofddorp De Hoek 397 870 N30 N97
Schiphol Handelskade 180 181 186 245 246 247 397 N30 N90 N95 N97
Schiphol Airport Thalys Intercity direct 180 181 185 186 245 246 247 397 870 N30 N90 N95 N97
Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd 180 181 186 245 246 247 397 N30 N90 N95 N97
Amsterdam Amstelveenseweg 50 51 246 357 397 N57 N97
Amsterdam VUmc 246 357 358 465 N57
Amsterdam De Boelelaan/VU 5 246 358 465
Amsterdam Station Zuid 50 51 52 5 358
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Amsterdam Station Zuid 06:11 24:29 Hoofddorp Spaarne Gasthuis 07:11 25:24 19 364
Hoofddorp Spaarne Gasthuis 05:10 23:32 Amsterdam Station Zuid 06:06 24:22 19 364
Schiphol Airport 07:40 18:57 Hoofddorp Spaarne Gasthuis 08:18 19:33 14 46
Hoofddorp Spaarne Gasthuis 21:16 24:02 Hoofddorp Beukenhorst 21:38 24:23 11 8
Hoofddorp Beukenhorst 05:55 07:57 Hoofddorp Spaarne Gasthuis 06:21 08:23 11 8
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Amsterdam Station Zuid Отправ ление: 06:11
24:29
Конеч ная: Hoofddorp Spaarne Gasthuis Прибы тие: 07:11
25:24
Началь ная: Hoofddorp Spaarne Gasthuis Отправ ление: 05:10
23:32
Конеч ная: Amsterdam Station Zuid Прибы тие: 06:06
24:22
Началь ная: Schiphol Airport Отправ ление: 07:40
18:57
Конеч ная: Hoofddorp Spaarne Gasthuis Прибы тие: 08:18
19:33
Началь ная: Hoofddorp Spaarne Gasthuis Отправ ление: 21:16
24:02
Конеч ная: Hoofddorp Beukenhorst Прибы тие: 21:38
24:23
Началь ная: Hoofddorp Beukenhorst Отправ ление: 05:55
07:57
Конеч ная: Hoofddorp Spaarne Gasthuis Прибы тие: 06:21
08:23