Маршрут "N30" станции пересадок

Автобус N30
Transitions
metro. tram. tram. bus.
Amsterdam Station Bijlmer ArenA 50 54 N85 N86 N87
Amsterdam Holterbergweg
Ouderkerk a/d Amstel Ouderkerk a/d Amstel
Amstelveen Oranjebaan 5 N84
Amstelveen A"veen Busstation 186 357 358 N57 N84
Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd 180 181 186 245 246 247 341 397 N90 N95 N97
Schiphol Elzenhof/P5 180 181 186 N90 N95 N97
Schiphol P40 Parkeerterrein 180 181 186 N90 N95 N97
Schiphol Airport Thalys Intercity direct 180 181 185 186 245 246 247 341 397 870 N90 N95 N97
Schiphol Handelskade 180 181 186 245 246 247 341 397 N90 N95 N97
Hoofddorp De Hoek 341 397 870 N97
Hoofddorp Beukenhorst 341 397 N97
Hoofddorp Station 341 397 N97
Hoofddorp Graan voor Visch 397 N97
Hoofddorp Toolenburg Noord
Hoofddorp Bornholm
Hoofddorp Overbos Noord
Hoofddorp Spaarne Gasthuis 341
Vijfhuizen Vijfhuizen
Haarlem Schalkwijk Centrum
Haarlem Europaweg
Haarlem Centrum/Verwulft
Haarlem Station E
Haarlem Julianapark
Haarlem Minahassastraat
Haarlem Delftplein/Spaarne Gasth.
Santpoort-Noord Hagelingerweg
Driehuis v.d. Vondellaan
Driehuis Waterloolaan
IJmuiden Heerenduinweg
IJmuiden Zeeweg
IJmuiden Plein 1945
IJmuiden Marktplein
IJmuiden Scheldestraat
IJmuiden Zwaanstraat
IJmuiden Zeewijkplein
IJmuiden Dennekoplaan
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Haarlem Station E 24:53 27:56 Amsterdam Station Bijlmer ArenA 25:56 28:56 23 15
Amsterdam Station Bijlmer ArenA 25:01 28:01 IJmuiden Dennekoplaan 26:25 29:28 37 12
Amsterdam Station Bijlmer ArenA 25:31 28:31 Haarlem Station E 26:28 29:31 23 12
IJmuiden Dennekoplaan 25:58 28:00 Amsterdam Station Bijlmer ArenA 27:26 29:27 37 9
IJmuiden Dennekoplaan 24:58 29:31 Haarlem Station E 25:23 29:56 15 9
Haarlem Station E 25:07 28:40 IJmuiden Dennekoplaan 25:33 29:06 15 7
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Haarlem Station E Отправ ление: 24:53
27:56
Конеч ная: Amsterdam Station Bijlmer ArenA Прибы тие: 25:56
28:56
Началь ная: Amsterdam Station Bijlmer ArenA Отправ ление: 25:01
28:01
Конеч ная: IJmuiden Dennekoplaan Прибы тие: 26:25
29:28
Началь ная: Amsterdam Station Bijlmer ArenA Отправ ление: 25:31
28:31
Конеч ная: Haarlem Station E Прибы тие: 26:28
29:31
Началь ная: IJmuiden Dennekoplaan Отправ ление: 25:58
28:00
Конеч ная: Amsterdam Station Bijlmer ArenA Прибы тие: 27:26
29:27
Началь ная: IJmuiden Dennekoplaan Отправ ление: 24:58
29:31
Конеч ная: Haarlem Station E Прибы тие: 25:23
29:56
Началь ная: Haarlem Station E Отправ ление: 25:07
28:40
Конеч ная: IJmuiden Dennekoplaan Прибы тие: 25:33
29:06