Route "111" stations and transitions

Bus 111
Transitions
metro. bus.
Skalka A 101 125 138 175 177 195 901 906 X195
Michelangelova 101 125 138 908
Plosna 125 908
Mokranska 125 908
Myslinska 125 908
Kablo 181 183 908
V Chotejne
V Novych domcich
U Tovaren
Tovarny Hostivar
Za Nadjezdem
U Strediska
Dolni Mecholupy 204 229 366 903 908
K Dubecku 240 908
Dubecek 228 240 908
Lazenka 228 240 908
Za Pavilonem 228 240 908
Skola Dubec 228 240 908
Dubec 908
Kolodejska obora 908
Pod Oborou 209 908
Kvasinska 209 908
Kolodeje 209 303
M T W T F S S First station Earliest depature Latest depature Last station Earliest arrival Latest arrival Stops Journeys Remark
Dubec 05:04 23:39 Skalka 05:24 23:58 18 29 has exceptions
Skalka 04:54 22:54 Dubec 05:14 23:13 19 27 has exceptions
Skalka 05:44 23:54 Kolodeje 06:11 24:19 23 27 has exceptions
Kolodeje 05:12 23:13 Skalka 05:39 23:38 22 26 has exceptions
Dubec 04:49 23:39 Skalka 05:08 23:58 18 17
Skalka 04:54 22:54 Dubec 05:13 23:13 19 16
Kolodeje 05:13 22:13 Skalka 05:38 22:38 22 16
Skalka 05:24 21:24 Kolodeje 05:49 21:49 23 15
Skalka 22:24 23:54 Kolodeje 22:49 24:19 23 2
Skalka 22:24 23:54 Kolodeje 22:49 24:19 23 2
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Dubec Depature: 05:04
23:39
Last station: Skalka Arrival: 05:24
23:58
First station: Skalka Depature: 04:54
22:54
Last station: Dubec Arrival: 05:14
23:13
First station: Skalka Depature: 05:44
23:54
Last station: Kolodeje Arrival: 06:11
24:19
First station: Kolodeje Depature: 05:12
23:13
Last station: Skalka Arrival: 05:39
23:38
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Dubec Depature: 04:49
23:39
Last station: Skalka Arrival: 05:08
23:58
First station: Skalka Depature: 04:54
22:54
Last station: Dubec Arrival: 05:13
23:13
First station: Kolodeje Depature: 05:13
22:13
Last station: Skalka Arrival: 05:38
22:38
First station: Skalka Depature: 05:24
21:24
Last station: Kolodeje Arrival: 05:49
21:49
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Skalka Depature: 22:24
23:54
Last station: Kolodeje Arrival: 22:49
24:19
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Skalka Depature: 22:24
23:54
Last station: Kolodeje Arrival: 22:49
24:19