Route "162" stations and transitions

Bus 162
Transitions
metro. tram. bus.
Kobylisy C 3 10 17 24 93 94 95 96 102 144 145 152 169 177 200 905 913 X95
Sidliste Kobylisy 145 169 913
Mirovicka 145 169 913
Vozovna Kobylisy 17 93 94 95 96 145 169 183 913
Poceradska 169 913
Prunerovska 169 913
Osecka 169 202 913
Medenecka 913
Do Rybnicku 913
Bilenecke namesti 913
Dolni Chabry 913
Medenecka 913
Dvorni 913
Prunerovska 169 913
M T W T F S S First station Earliest depature Latest depature Last station Earliest arrival Latest arrival Stops Journeys Remark
Kobylisy 04:50 23:50 Dolni Chabry 05:00 24:00 11 45 has exceptions
Dolni Chabry 04:33 23:23 Kobylisy 04:44 23:34 11 45 has exceptions
Kobylisy 05:00 23:50 Dolni Chabry 05:10 24:00 11 35
Dolni Chabry 04:33 23:23 Kobylisy 04:44 23:34 11 35
Kobylisy 00:30 23:50 Dolni Chabry 00:40 24:00 11 35
Dolni Chabry 04:33 23:23 Kobylisy 04:44 23:34 11 34
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Kobylisy Depature: 04:50
23:50
Last station: Dolni Chabry Arrival: 05:00
24:00
First station: Dolni Chabry Depature: 04:33
23:23
Last station: Kobylisy Arrival: 04:44
23:34
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Kobylisy Depature: 05:00
23:50
Last station: Dolni Chabry Arrival: 05:10
24:00
First station: Dolni Chabry Depature: 04:33
23:23
Last station: Kobylisy Arrival: 04:44
23:34
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Kobylisy Depature: 00:30
23:50
Last station: Dolni Chabry Arrival: 00:40
24:00
First station: Dolni Chabry Depature: 04:33
23:23
Last station: Kobylisy Arrival: 04:44
23:34