Route "16" stations and transitions

Tram 16
Transitions
metro. tram. bus.
Lehovec 25 92 94 186 912 X16 X94
Sidliste Hloubetin 25 92 94 110 141 186 X16 X94
Hloubetin B 25 92 94 110 141 186 X16 X94
Kbelska 25 92 94 110 X16 X94
Stary Hloubetin 8 94
Vozovna Hloubetin 94
Novy Hloubetin 94 110 X16 X94
Kolbenova B 94 X16 X94
Postovska 94 X16 X94
Spitalska 94 X16 X94
Nadrazi Vysocany 14 94 X16 X94
Poliklinika Vysocany 14 94 151
Divadlo Gong 14 94
Balabenka 8 14 25 92 94 109 903
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 24 25 92 94 95 109 140 903 X95
Krejcarek 1 10 92 94 95 136 913
Biskupcova 5 9 10 11 91 95 97 98 99 133 908 909
Nakladove nadrazi Zizkov 5 9 10 11 26 91 95 97 98 99
Mezi Hrbitovy 5 10 11 26 91 97 98 99 133 908 909
Zelivskeho 5 10 11 26 91 98
Olsanske hrbitovy 5 10 11 15 26 91 97 98 99
Flora A 5 10 11 15 91 97 98 99 136 175 913
Orionka 10 91 97 99 136 175 913
Perunova 10 91 97 99
Vinohradska vodarna 10 91 97 99
Sumavska 10 91 97 99
Namesti Miru A 4 10 22 91 97 99 135
I. P. Pavlova C 4 6 10 11 22 91 92 94 96 97 99 H1 XC 148 904 905 907 908 910 911
Stepanska 4 6 10 22 91 92 94 96 97 99 904 907 908 910
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 3 4 10 14 18 24 92 93 94 95 96
Palackeho namesti 2 3 4 7 10 17 92 94 96 98 176 904 907 908 910
Zborovska 4 5 7 10 94 96 98 904 907 908
Andel B 4 5 7 9 10 12 15 20 94 96 97 98 99 167 191 901 904 907 908
Bertramka 4 9 10 15 94 96 97 98 99
U Zvonu 4 9 10 15 94 96 97 98 99 153
Klamovka 4 9 10 15 94 96 97 98 99 149 167 191
Kavalirka 4 9 10 15 94 96 97 98 99 123 167
Kotlarka 4 9 10 15 94 96 97 98 99 167
Olsanske hrbitovy 5 10 11 15 26 91 97 98 99
Zelivskeho A 5 10 11 26 91 97 98 99 124 139 146 150 155 188 199 213 888
Mezi Hrbitovy 5 10 11 26 91 97 98 99 133 908 909
Vysocanska B 14 94 136 151 152 177 183 195 302 913
M T W T F S S First station Earliest depature Latest depature Last station Earliest arrival Latest arrival Stops Journeys Remark
Lehovec 04:43 23:03 Kotlarka 05:38 23:58 40 90 has exceptions
Kotlarka 05:47 23:55 Lehovec 06:45 24:51 39 90 has exceptions
Kotlarka 05:55 23:55 Lehovec 06:51 24:51 39 85
Lehovec 04:43 22:43 Kotlarka 05:38 23:38 40 85
Kotlarka 05:55 23:55 Lehovec 06:51 24:51 39 113
Lehovec 04:43 22:43 Kotlarka 05:38 23:38 40 105
Vysocanska 04:53 12:08 Kotlarka 05:38 12:53 31 25
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Lehovec Depature: 04:43
23:03
Last station: Kotlarka Arrival: 05:38
23:58
First station: Kotlarka Depature: 05:47
23:55
Last station: Lehovec Arrival: 06:45
24:51
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Kotlarka Depature: 05:55
23:55
Last station: Lehovec Arrival: 06:51
24:51
First station: Lehovec Depature: 04:43
22:43
Last station: Kotlarka Arrival: 05:38
23:38
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Kotlarka Depature: 05:55
23:55
Last station: Lehovec Arrival: 06:51
24:51
First station: Lehovec Depature: 04:43
22:43
Last station: Kotlarka Arrival: 05:38
23:38
First station: Vysocanska Depature: 04:53
12:08
Last station: Kotlarka Arrival: 05:38
12:53