Route "305" stations and transitions

Bus 305
Transitions
bus.
Rakovnik Aut.st.
Rakovnik Sokolovna
Rakovnik Strelnice
Rakovnik Na Spravedlnosti
Rakovnik zel.zast.
Rakovnik Samotka
Luzna Ceskoslovenske armady
Luzna Masarykovo namesti
Luzna Kapitana Jarose
Luzna Lisanska
Lisany U Sokolovny
Lisany U Rybnika
Krupa Sustna
Krusovice
Revnicov
Revnicov K Buckemu rybniku
Revnicov Rozc.K Zel.st.
Nove Straseci Karlovarska
Nove Straseci Jatky
Stochov U Dubu 365
Velka Dobra 365 386 629
Stochov Slovanka I
Lany U Hrbitova
M T W T F S S First station Earliest depature Latest depature Last station Earliest arrival Latest arrival Stops Journeys Remark
Rakovnik Aut.st. 05:00 16:00 Zlicin 06:15 17:15 22 8 has exceptions
Zlicin 06:05 18:30 Rakovnik Aut.st. 07:19 19:44 22 7 has exceptions
Zlicin 09:35 22:20 Rakovnik Aut.st. 10:54 23:39 25 7 has exceptions
Rakovnik Aut.st. 04:10 20:23 Zlicin 05:28 21:41 25 4 has exceptions
Nove Straseci Jatky 05:29 06:13 Rakovnik Aut.st. 06:05 06:49 19 2 has exceptions
Zlicin 06:20 21:20 Rakovnik Aut.st. 07:39 22:39 25 4
Zlicin 09:20 19:20 Rakovnik Aut.st. 10:34 20:34 22 4
Rakovnik Aut.st. 04:15 19:40 Zlicin 05:33 20:58 25 4
Rakovnik Aut.st. 07:10 17:10 Zlicin 08:25 18:25 22 4
Rakovnik Aut.st. 04:15 19:40 Zlicin 05:33 20:58 25 4
Rakovnik Aut.st. 07:10 17:10 Zlicin 08:25 18:25 22 4
Zlicin 06:20 21:20 Rakovnik Aut.st. 07:39 22:39 25 4
Zlicin 09:20 19:20 Rakovnik Aut.st. 10:34 20:34 22 4
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Rakovnik Aut.st. Depature: 05:00
16:00
Last station: Zlicin Arrival: 06:15
17:15
First station: Zlicin Depature: 06:05
18:30
Last station: Rakovnik Aut.st. Arrival: 07:19
19:44
First station: Zlicin Depature: 09:35
22:20
Last station: Rakovnik Aut.st. Arrival: 10:54
23:39
First station: Rakovnik Aut.st. Depature: 04:10
20:23
Last station: Zlicin Arrival: 05:28
21:41
First station: Nove Straseci Jatky Depature: 05:29
06:13
Last station: Rakovnik Aut.st. Arrival: 06:05
06:49
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Zlicin Depature: 06:20
21:20
Last station: Rakovnik Aut.st. Arrival: 07:39
22:39
First station: Zlicin Depature: 09:20
19:20
Last station: Rakovnik Aut.st. Arrival: 10:34
20:34
First station: Rakovnik Aut.st. Depature: 04:15
19:40
Last station: Zlicin Arrival: 05:33
20:58
First station: Rakovnik Aut.st. Depature: 07:10
17:10
Last station: Zlicin Arrival: 08:25
18:25
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Rakovnik Aut.st. Depature: 04:15
19:40
Last station: Zlicin Arrival: 05:33
20:58
First station: Rakovnik Aut.st. Depature: 07:10
17:10
Last station: Zlicin Arrival: 08:25
18:25
First station: Zlicin Depature: 06:20
21:20
Last station: Rakovnik Aut.st. Arrival: 07:39
22:39
First station: Zlicin Depature: 09:20
19:20
Last station: Rakovnik Aut.st. Arrival: 10:34
20:34