Route "3" stations and transitions

Tram 3
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Brezineveska 17 24 93 94 95 96
Kobylisy C 10 17 24 93 94 95 96 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95
Ke Stirce 10 17 24 93 94 95 96 X95
Okrouhlicka 10 24 94 95 905 X95
Vychovatelna 10 24 94 95 166 201 905 911 X95
Bulovka 10 24 94 95 166 201 911 X95
Vosmikovych 10 24 94 95 X95
U Krize 10 24 94 95 X95
Libensky zamek 10 24 94 95 X95
Divadlo pod Palmovkou 10 24 95 X95
Palmovka B 1 6 8 10 14 16 24 25 92 94 95 109 140 903 X95
Invalidovna B 8 24 92
Urxova 8 24 92
Krizikova B 8 24 92
Karlinske namesti 8 24 92
Florenc - B B C 8 24 92 H1 133 135 175 194 207 908 909
Bila labut 8 14 24 92 194 207 908 909
Masarykovo nadrazi 6 14 15 24 26 91 92 94 96 905 907 908 911
Jindrisska 5 6 9 14 24 91 92 94 95 96 98
Vaclavske namesti 5 6 9 14 24 91 92 94 95 96 98
Vodickova 5 6 9 14 24 91 92 94 95 96 98
Lazarska 5 6 9 14 24 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Novomestska radnice 2 6 14 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99
Karlovo namesti B 2 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 4 10 14 16 18 24 92 93 94 95 96
Palackeho namesti 2 4 7 10 16 17 92 94 96 98 176 904 907 908 910
Vyton 2 7 17 92 96 98 P5
Podolska vodarna 2 17 92 134
Kublov 2 17 92
Dvorce 2 17 92 118 134
Pristaviste 2 17 92 118 170 196 197 901
Pobrezni cesta 2 17 92 190
Nadrazi Branik 2 17 92 106 121 190
Cerny kun 17 92 106 121 190
Belarie 17 92
Modranska skola 17 92 117
Nadrazi Modrany 17 92 139 165 960 P6
Cechova ctvrt 17 92 117
Poliklinika Modrany 17 92 117 150 157 165 190 910
U Libusskeho potoka 17 92 165
Modranska rokle 17 92 165
Sidliste Modrany 17 92 165
Levskeho 17 92 165
M T W T F S S First station Earliest depature Latest depature Last station Earliest arrival Latest arrival Stops Journeys Remark
Brezineveska 07:58 23:51 Nadrazi Branik 08:45 24:34 33 55 has exceptions
Nadrazi Branik 04:41 23:41 Kobylisy 05:23 24:23 31 50 has exceptions
Levskeho 05:42 19:04 Kobylisy 06:36 19:58 41 45 has exceptions
Brezineveska 04:31 17:48 Sidliste Modrany 05:24 18:44 42 41 has exceptions
Nadrazi Branik 00:01 00:01 Kobylisy 00:43 00:43 31 2
Brezineveska 04:31 23:51 Nadrazi Branik 05:14 24:34 33 72
Nadrazi Branik 04:41 23:41 Kobylisy 05:23 24:23 31 71
Nadrazi Branik 00:01 23:41 Kobylisy 00:43 24:23 31 139
Brezineveska 04:31 23:51 Nadrazi Branik 05:14 24:34 33 132
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Brezineveska Depature: 07:58
23:51
Last station: Nadrazi Branik Arrival: 08:45
24:34
First station: Nadrazi Branik Depature: 04:41
23:41
Last station: Kobylisy Arrival: 05:23
24:23
First station: Levskeho Depature: 05:42
19:04
Last station: Kobylisy Arrival: 06:36
19:58
First station: Brezineveska Depature: 04:31
17:48
Last station: Sidliste Modrany Arrival: 05:24
18:44
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Nadrazi Branik Depature: 00:01
00:01
Last station: Kobylisy Arrival: 00:43
00:43
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Brezineveska Depature: 04:31
23:51
Last station: Nadrazi Branik Arrival: 05:14
24:34
First station: Nadrazi Branik Depature: 04:41
23:41
Last station: Kobylisy Arrival: 05:23
24:23
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Nadrazi Branik Depature: 00:01
23:41
Last station: Kobylisy Arrival: 00:43
24:23
First station: Brezineveska Depature: 04:31
23:51
Last station: Nadrazi Branik Arrival: 05:14
24:34