Route "C" stations and transitions

Metro C
Transitions
metro. tram. bus.
Haje 125 136 154 165 170 175 183 197 203 213 226 227 240 905 911
Opatov 136 165 177 181 213 326 327 397 901 906
Chodov H1 115 135 154 177 197
Roztyly 135 203 911
Kacerov 106 113 138 139 150 157 189 196 215 910
Budejovicka H1 117 118 121 124 134 170 193 203 904 905 910 BB1
Pankrac H1 134 188 193 905 910
Prazskeho povstani 4 14 18 22 93 H1 XC 134 193 904 905 910
Vysehrad
I. P. Pavlova 4 6 10 11 16 22 91 92 94 96 97 99 H1 XC 148 904 905 907 908 910 911
Muzeum - A A 11 XC 905 907 908 911
Hlavni nadrazi 5 9 15 26 91 95 98 H1 XC 905 907 908 911
Florenc - B B 3 8 24 92 H1 133 135 175 194 207 908 909
Vltavska 1 12 14 25 156 905 911
Nadrazi Holesovice 6 12 17 93 94 95 96 112 156 201
Kobylisy 3 10 17 24 93 94 95 96 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95
Ladvi 10 93 103 152 166 177 913
Strizkov 151 152 166 177 183 201 913
Prosek 136 140 151 152 166 177 183 195 201 302 911 913
Letnany 110 136 140 158 185 195 201 209 302 378
M T W T F S S First station Earliest depature Latest depature Last station Earliest arrival Latest arrival Stops Journeys Remark
Haje 04:34 23:54 Letnany 05:09 24:29 20 274
Haje 04:34 23:54 Prazskeho povstani 04:46 24:06 8 272
Prazskeho povstani 04:47 23:57 Haje 04:59 24:09 8 272
Letnany 04:44 23:54 Haje 05:19 24:29 20 264
Hlavni nadrazi 04:43 23:53 Letnany 04:59 24:09 9 237
Letnany 04:34 23:54 Hlavni nadrazi 04:51 24:11 9 236
Letnany 08:17 19:09 Kacerov 08:44 19:37 16 24
Kacerov 04:32 17:48 Letnany 04:59 18:16 16 17
Kacerov 04:32 16:09 Prazskeho povstani 04:36 16:14 4 7
Prazskeho povstani 09:07 19:26 Kacerov 09:12 19:30 4 5
Nadrazi Holesovice 04:35 05:49 Hlavni nadrazi 04:41 05:55 4 2
Prazskeho povstani 00:07 00:41 Haje 00:19 00:53 8 4
Hlavni nadrazi 00:03 00:35 Letnany 00:19 00:51 9 4
Prazskeho povstani 00:07 00:41 Haje 00:19 00:53 8 4
Hlavni nadrazi 00:03 00:35 Letnany 00:19 00:51 9 4
Haje 04:34 23:54 Prazskeho povstani 04:46 24:06 8 145
Letnany 04:34 23:54 Hlavni nadrazi 04:51 24:11 9 145
Prazskeho povstani 04:47 23:57 Haje 04:59 24:09 8 144
Hlavni nadrazi 04:43 23:53 Letnany 04:59 24:09 9 144
Prazskeho povstani 00:07 23:57 Haje 00:19 24:09 8 143
Hlavni nadrazi 00:03 23:53 Letnany 00:19 24:09 9 143
Haje 00:04 23:54 Prazskeho povstani 00:16 24:06 8 141
Letnany 00:04 23:54 Hlavni nadrazi 00:21 24:11 9 141
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Haje Depature: 04:34
23:54
Last station: Letnany Arrival: 05:09
24:29
First station: Haje Depature: 04:34
23:54
Last station: Prazskeho povstani Arrival: 04:46
24:06
First station: Prazskeho povstani Depature: 04:47
23:57
Last station: Haje Arrival: 04:59
24:09
First station: Letnany Depature: 04:44
23:54
Last station: Haje Arrival: 05:19
24:29
First station: Hlavni nadrazi Depature: 04:43
23:53
Last station: Letnany Arrival: 04:59
24:09
First station: Letnany Depature: 04:34
23:54
Last station: Hlavni nadrazi Arrival: 04:51
24:11
First station: Letnany Depature: 08:17
19:09
Last station: Kacerov Arrival: 08:44
19:37
First station: Kacerov Depature: 04:32
17:48
Last station: Letnany Arrival: 04:59
18:16
First station: Kacerov Depature: 04:32
16:09
Last station: Prazskeho povstani Arrival: 04:36
16:14
First station: Prazskeho povstani Depature: 09:07
19:26
Last station: Kacerov Arrival: 09:12
19:30
First station: Nadrazi Holesovice Depature: 04:35
05:49
Last station: Hlavni nadrazi Arrival: 04:41
05:55
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Prazskeho povstani Depature: 00:07
00:41
Last station: Haje Arrival: 00:19
00:53
First station: Hlavni nadrazi Depature: 00:03
00:35
Last station: Letnany Arrival: 00:19
00:51
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Prazskeho povstani Depature: 00:07
00:41
Last station: Haje Arrival: 00:19
00:53
First station: Hlavni nadrazi Depature: 00:03
00:35
Last station: Letnany Arrival: 00:19
00:51
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Haje Depature: 04:34
23:54
Last station: Prazskeho povstani Arrival: 04:46
24:06
First station: Letnany Depature: 04:34
23:54
Last station: Hlavni nadrazi Arrival: 04:51
24:11
First station: Prazskeho povstani Depature: 04:47
23:57
Last station: Haje Arrival: 04:59
24:09
First station: Hlavni nadrazi Depature: 04:43
23:53
Last station: Letnany Arrival: 04:59
24:09
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Prazskeho povstani Depature: 00:07
23:57
Last station: Haje Arrival: 00:19
24:09
First station: Hlavni nadrazi Depature: 00:03
23:53
Last station: Letnany Arrival: 00:19
24:09
First station: Haje Depature: 00:04
23:54
Last station: Prazskeho povstani Arrival: 00:16
24:06
First station: Letnany Depature: 00:04
23:54
Last station: Hlavni nadrazi Arrival: 00:21
24:11