Route "92" stations and transitions

Tram 92
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Lehovec 16 25 94 186 912 X16 X94
Sidliste Hloubetin 16 25 94 110 141 186 X16 X94
Hloubetin B 16 25 94 110 141 186 X16 X94
Kbelska 16 25 94 110 X16 X94
Nademlejnska 8 25
U Elektry 8 25
Podkovarska 8 25
Kabesova 8 25
Nadrazi Liben 8 25 136 177 183 195 913
Multiarena Praha 8 25
Ocelarska 8 25
Balabenka 8 14 16 25 94 109 903
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 25 94 95 109 140 903 X95
Invalidovna B 3 8 24
Urxova 3 8 24
Krizikova B 3 8 24
Karlinske namesti 3 8 24
Florenc - B B C 3 8 24 H1 133 135 175 194 207 908 909
Bila labut 3 8 14 24 194 207 908 909
Masarykovo nadrazi 3 6 14 15 24 26 91 94 96 905 907 908 911
Jindrisska 3 5 6 9 14 24 91 94 95 96 98
Vaclavske namesti 3 5 6 9 14 24 91 94 95 96 98
Vodickova 3 5 6 9 14 24 91 94 95 96 98
Lazarska 3 5 6 9 14 24 91 93 94 95 96 97 98 99
Novomestska radnice 2 3 6 14 18 22 24 91 93 94 95 96 97 99
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 3 4 10 14 16 18 24 93 94 95 96
Palackeho namesti 2 3 4 7 10 16 17 94 96 98 176 904 907 908 910
Vyton 2 3 7 17 96 98 P5
Podolska vodarna 2 3 17 134
Kublov 2 3 17
Dvorce 2 3 17 118 134
Pristaviste 2 3 17 118 170 196 197 901
Pobrezni cesta 2 3 17 190
Nadrazi Branik 2 3 17 106 121 190
Cerny kun 3 17 106 121 190
Belarie 3 17
Modranska skola 3 17 117
Nadrazi Modrany 3 17 139 165 960 P6
Cechova ctvrt 3 17 117
Poliklinika Modrany 3 17 117 150 157 165 190 910
U Libusskeho potoka 3 17 165
Modranska rokle 3 17 165
Sidliste Modrany 3 17 165
Levskeho 3 17 165
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 25 94 95 109 140 903 X95
Krejcarek 1 10 16 94 95 136 913
Ohrada 1 5 9 11 91 94 97 98 99 133 136 207 908 909 913
Vozovna Zizkov 1 5 9 11 91 94 97 98 99
Na Veseli 4 14 18 22 93 94 95 96 97 98 99 911
Prazskeho povstani 4 18 22 93 94 95 96 97 98 99
Paloucek 4 14 18 22 93 94 95 96 97 98 99 193
Nuselska radnice 4 14 18 22 93 94 95 96 97 98 99 193
Namesti Bratri Synku 4 11 14 18 22 94 95 97 98 99 193
Nuselske schody 6 11 94 96
Pod Karlovem 6 11 94 96
Bruselska 6 11 94 96
I. P. Pavlova C 4 6 10 11 16 22 91 94 96 97 99 H1 XC 148 904 905 907 908 910 911
Stepanska 4 6 10 16 22 91 94 96 97 99 904 907 908 910
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Vyton 2 3 7 17 96 98 P5
Albertov 7 14 18 24 93 95 96 98
Ostrcilovo namesti 7 14 18 24 93 95 98
Svatoplukova 7 14 18 24 93 95 98
Divadlo Na Fidlovacce 7 14 18 24 93 95 98
Nad Dzbanem 20 26 91 93 96 97 225
Nadrazi Veleslavin A 20 26 91 93 96 97 119 225 322 323 342 388
Cerveny Vrch 20 26 91 93 96 97
Sidliste Cerveny Vrch 20 26 91 93 96 97
Borislavka A 20 26 91 93 96 97 131 161 216 312 355 356 907
Na Piskach 20 26 91 93 96 97
Hadovka 20 26 91 93 96 97
Thakurova 20 26 91 93 96 97
Dejvicka A 20 26 91 93 96 97 107 116 143 147 149 160 180 340 355
Vitezne namesti 8 18 20 26 91 93 96 97 143 149 180 902 909
Hradcanska A 1 2 8 18 20 25 26 91 93 96 97 131 907 909 X91
Sparta 1 8 12 25 26 91 93 96 909 X91
Korunovacni 1 8 12 25 26 91 93 96 907
Letenske namesti 1 8 12 25 26 91 93 96 X91
Kamenicka 1 8 12 25 26 91 93 96 X91
Strossmayerovo namesti 1 6 8 12 17 25 26 91 93 94 96 156 X91
Dlouha trida 6 8 15 26 91 94 96 207 905 907 909 911 X91
Namesti Republiky B 6 8 15 26 91 94 96 H1 207 905 907 909 911 X91
Bila labut 3 8 14 24 194 207 908 909
M T W T F S S First station Earliest depature Latest depature Last station Earliest arrival Latest arrival Stops Journeys Remark
Levskeho 00:16 04:16 Lehovec 01:15 05:15 45 9
Lehovec 00:25 03:55 Sidliste Modrany 01:27 04:57 45 8
Palmovka 04:41 05:36 Vozovna Zizkov 04:46 05:41 4 3
Lehovec 04:26 05:21 Palmovka 04:41 05:36 14 3
Levskeho 00:16 04:16 Lehovec 01:15 05:15 45 9 has exceptions
Lehovec 00:25 03:55 Sidliste Modrany 01:27 04:57 45 8 has exceptions
Palmovka 04:41 05:36 Vozovna Zizkov 04:46 05:41 4 3 has exceptions
Lehovec 04:26 05:21 Palmovka 04:41 05:36 14 3 has exceptions
Lehovec 00:25 23:55 Sidliste Modrany 01:27 24:57 45 9
Levskeho 00:16 04:16 Lehovec 01:15 05:15 45 9
Palmovka 04:41 05:36 Vozovna Zizkov 04:46 05:41 4 3
Lehovec 04:26 05:21 Palmovka 04:41 05:36 14 3
Pobrezni cesta 00:02 23:42 Sidliste Modrany 00:14 23:54 11 2
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Levskeho Depature: 00:16
04:16
Last station: Lehovec Arrival: 01:15
05:15
First station: Lehovec Depature: 00:25
03:55
Last station: Sidliste Modrany Arrival: 01:27
04:57
First station: Palmovka Depature: 04:41
05:36
Last station: Vozovna Zizkov Arrival: 04:46
05:41
First station: Lehovec Depature: 04:26
05:21
Last station: Palmovka Arrival: 04:41
05:36
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Levskeho Depature: 00:16
04:16
Last station: Lehovec Arrival: 01:15
05:15
First station: Lehovec Depature: 00:25
03:55
Last station: Sidliste Modrany Arrival: 01:27
04:57
First station: Palmovka Depature: 04:41
05:36
Last station: Vozovna Zizkov Arrival: 04:46
05:41
First station: Lehovec Depature: 04:26
05:21
Last station: Palmovka Arrival: 04:41
05:36
Mo Tu W Th Fr Sa Su
Earliest
Latest
First station: Lehovec Depature: 00:25
23:55
Last station: Sidliste Modrany Arrival: 01:27
24:57
First station: Levskeho Depature: 00:16
04:16
Last station: Lehovec Arrival: 01:15
05:15
First station: Palmovka Depature: 04:41
05:36
Last station: Vozovna Zizkov Arrival: 04:46
05:41
First station: Lehovec Depature: 04:26
05:21
Last station: Palmovka Arrival: 04:41
05:36
First station: Pobrezni cesta Depature: 00:02
23:42
Last station: Sidliste Modrany Arrival: 00:14
23:54